PSD2 - Betaltjänster

Den 1 maj 2018 träder en ny betaltjänstlag i kraft i Sverige baserad på direktivet PSD2 från EU. De nya reglerna gynnar konkurrensen och ökar produktutbudet på bankmarknaden.

Nya regler ger fler valmöjligheter

Med en ökad öppenhet på bankmarknaden ger det fler aktörer möjlighet att konkurrera med banker samtidigt som bankerna kan samarbeta med andra och utveckla sitt erbjudande.

Det innebär att du som kund kan använda en tjänst hos en annan finansiell aktör än din bank när du gör vissa bankärenden som till exempel betalningar eller hämta kontoinformation. Företag som erbjuder dessa tjänster för betalningar och kontoinformation kallas tredjepartsaktörer.

Läs mer om PSD2 hos Bankföreningen
Villkor privatperson
Villkor företag

Betalningar

Tjänster för att göra en betalning kan erbjudas av en annan aktör än den bank som du har betalkonto hos. Till exempel kan en e-handlare erbjuda dig att göra betalningar via en tredjepartsaktör som lägger upp betalningen från ditt betalkonto i banken

Kontoinformation

Via en tredjepartsaktör kan du få sammanställd information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker. Det kan till exempel vara i form av en app i din mobiltelefon.

Utöver detta innebär den nya lagen vissa uppdateringar som förbättrar konsumentskyddet vid betalningar.