Kom igång med internetbanken

Här hittar du instruktioner för bland annat hur du loggar in på internetbanken, gör en överföring eller hur du administrerar behörigheter.

Logga in med BankID

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet. Det finns tre olika typer: BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID.

Instruktion Mobilt BankID

Så här skaffar du BankID

Du beställer BankID hos din internetbank. Observera att Marginalen Bank inte utfärdar BankID. Du behöver även installera BankID säkerhetsprogram eller säkerhetsapp för Mobilt BankID. 

BankID på fil och kort måste vara installerat på den dator som du använder för att logga in.

Behörighetsadministration

Behörighetsadministratören kan själv ändra, spärra eller ta bort användarbehörigheter. En användarbehörighet gäller automatiskt för alla typer av transaktioner. Det innebär bland annat att överföringar mellan egna konton i företaget behöver signeras på samma sätt som Bankgiro/Plusgirobetalningar och överföringar till andra konton.

Instruktion behörighetsadministration