Sparkontot - Ett konto med frihet i ditt sparande

Har inte alla det? Spara utan bindningstider och med obegränsade uttag. Perfekt för dig som vill spara men som inte vet när du behöver pengarna.

Sparkontot i korthet

  • Kontot för dig som uppskattar frihet i ditt sparande.
  • Inga bindningstider.
  • Kostnadsfria uttag.
  • Kostnadsfritt att öppna kontot. 
  • Rörlig ränta. 
  • Du får ränta från första kronan och upp till 1 000 000 kr.
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

 

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras..

Börja ditt sparande idag

Priser och villkor

Konto Sparkontot
Ränta 0,55 %, rörlig
Sparbelopp Upp till 1 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Fria uttag Ja
Bindningstid Nej
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Frågor & svar om Sparkontot

Är räntan fast eller rörlig för Sparkontot?

Sparkontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt sparkonto och kostar det att göra ett uttag?

Logga bara in på internetbanken och för över pengarna till önskat konto.
Det är avgiftsfritt att ta ut pengar via Internet- eller mobilbanken. Om du beställer det per telefon tillkommer en avgift på 75kr.