Högräntekontot - Ett sparkonto som ger dig högre ränta

Då kan Högräntekontot vara något för dig. Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet under året du sparar.

Högräntekontot i korthet

  • Sparperiod på ett år och kostnadsfritt att öppna. 
  • Rörlig ränta.
  • Villkorsperioden gäller från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
  • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
  • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny. Vi påminner dig naturligtvis 30 dagar innan villkorstiden löpt ut. 

 

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Börja ditt sparande idag

Priser och villkor

Konto Högräntekontot
Ränta 0,80 %, rörlig
Reducerad ränta 0,5 procentenheter, rörlig
Sparbelopp Upp till 5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Uttag Ja, gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen
Villkorsperiod Ja, 1 år
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Frågor & svar om Högräntekontot

Har högräntekontot fast eller rörlig ränta?

Högräntekontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt sparkonto och kostar det att göra ett uttag?

Uttag sker genom att du ringer till kundservice eller skickar ett meddelande i Internet- eller mobilbanken. Gör u ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.