Högräntekontot - Ett sparkonto som ger dig högre ränta

Då kan Högräntekontot vara något för dig. Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet under året du sparar.

Högräntekontot i korthet

  • Sparperiod på ett år och kostnadsfritt att öppna. 
  • Rörlig ränta.
  • Villkorsperioden gäller från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
  • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
  • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny. Vi påminner dig naturligtvis 30 dagar innan villkorstiden löpt ut. 

 

Insättningsgaranti? Självklart har vi det

Insättningskontot, Högräntekontot, omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin och gäller insatt belopp upp till 950.000 kronor per kund. Utöver detta belopp får ersättning från garantin betalas ut med sammanlagt högst 5 miljoner kronor om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Börja ditt sparande idag

Priser och villkor

Konto Högräntekontot
Ränta 0,80 %, rörlig
Reducerad ränta 0,5 procentenheter, rörlig
Sparbelopp Upp till 5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Uttag Ja, gör du ett uttag under villkorsperioden minskas räntan från tiden villkorsperioden börjat till tiden då uttaget sker. Räntereduktionen är aldrig större än räntesatsen på insatt kapital. Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen
Villkorsperiod Ja, 1 år
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Frågor & svar om Högräntekontot

Har högräntekontot fast eller rörlig ränta?

Högräntekontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt sparkonto och kostar det att göra ett uttag?

Logga bara in på internetbanken och för över pengarna till önskat konto. Det är avgiftsfritt att ta ut pengar via Internet- eller mobilbanken. Om du beställer det per telefon tillkommer en avgift på 75kr.