Öppna Fasträntekontot

  1. 1 Personuppgifter
  2. 2 Frågor
  3. 3 Användning
  4. 4 Granska & skicka

Ett ögonblick...

Hur länge vill du binda pengarna?

Välj bindningstid i listan. Lägsta belopp att spara är 40 000 kr.
Detta fält är obligatoriskt

Innan du öppnar kontot

För att kunna öppna konto hos oss behöver du uppfylla våra grundkrav. Uppfyller du grundkraven kan du fortsätta ansökan.

  • Jag är folkbokförd i Sverige
  • Jag har ett svenskt personnummer
  • Jag har fyllt 18 år

Är du under 18 år?

Då behöver en förmyndare skicka in en skriftlig ansökan. Ansökan om konto för omyndig person hittar du här.

Är du folkbokförd i ett annat land än Sverige eller saknar du svenskt personnummer?

 För mer information kontakta vår kundservice 0771-717-710.

Dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och insamling, kontroll och registrering av personuppgifter behövs för att kunna dokumentera, förbereda och administrera avtalet med dig. Därutöver krävs behandling av dina personuppgifter för att Banken ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Banken behandlar dina personuppgifter.

Avgiftsinformation
Ordlista

Din medsökandes personuppgifter

Om Dig

Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige?

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Fråga gällande status Offentlig Person

Har du per idag/har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig befattning) i Sverige eller utomlands? Eller är du nära familjemedlem/medarbetare till en person i sådan ställning?

Obligatoriskt fält

Du har angett att du omfattas av ovan beskrivning. Fyll i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. Har du inte möjlighet att printa ring oss på 0771-717 710 så skickar vi blanketten till dig.

Varför behöver vi detta?

Svenska banker ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar till Skatteverket, som i sin tur överför informationen till det land där kontohavaren har sin skatterättsliga hemvist. Det är en följd av den OECD-konvention som Sverige undertecknat, angående införandet av en global standard för utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med denna standard är att motverka skatteflykt.

Om din medsökande

Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige?

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Fråga gällande status Offentlig Person

Har du per idag/har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig befattning) i Sverige eller utomlands? Eller är du nära familjemedlem/medarbetare till en person i sådan ställning?

Obligatoriskt fält

Du har angett att du omfattas av ovan beskrivning. Fyll i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. Har du inte möjlighet att printa ring oss på 0771-717 710 så skickar vi blanketten till dig.

Vem kommer sätta in pengarna på ditt konto?

Fyll i minst ett fält

Hur kommer pengarna att komma in på ditt konto?

Fyll i minst ett fält

Hur ofta tänker du göra insättningar?

Obligatoriskt fält

Vad är syftet med ditt sparande?

Fyll i minst ett fält

Hur ofta tänker du ta ut pengar?

Obligatoriskt fält

Varifrån kommer pengarna?

Fyll i minst ett fält

Din kontoansökan

Bindningstid

Huvudsökande

Personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Medsökande

Personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Frågor

Huvudsökande

Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige?

Fråga gällande status Offentlig Person

Medsökande

Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige?

Fråga gällande status Offentlig Person

Användning

Vem kommer sätta in pengarna på ditt konto?

Vad är syftet med ditt sparande?

Hur kommer pengarna att komma in på ditt konto?

Varifrån kommer pengarna?

Fasträntekontot, fullständiga villkor

Grundläggande information om skydd för insättning

När du väljer att ansöka utan att signera med BankID kommer ett brev skickas hem till dig och det kommer ta ett antal extra dagar för dig att öppna ditt konto.