Fasträntekontot - Kontot med högst ränta på ditt sparande

Fasträntekontot såklart! Så här tänkte vi – vare sig du binder dina pengar i tre månader eller i sju år, ska du självklart ha något för det. Resultatet är en riktigt bra ränta.

Fasträntekontot i korthet

 • Vår högsta ränta.
 • Valfri bindningstid – tre eller sex månader och ett, två, tre, fem eller sju år.
 • Ju längre du sparar, desto högre ränta. 
 • Med fast ränta vet du exakt vad du har vid bindningstidens slut.
 • Minsta insättning är 40 000 kr.
 • Spara upp till 5 000 000.

Öppna Fasträntekontot

Insättningsgaranti? Självklart har vi det

Insättningskontot, Fasträntekontot, omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin och gäller insatt belopp upp till 950.000 kronor per kund. Utöver detta belopp får ersättning från garantin betalas ut med sammanlagt högst 5 miljoner kronor om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Fast ränta och effektiv ränta

Fast ränta

Den fasta räntan är baserad på en årlig ränta som beräknas utifrån att hela räntebeloppet utbetalas på återbetalningsdagen. Räntesatsen som gäller för ny placering sätts dagligen och kan förändras uppåt eller nedåt utifrån marknadsräntornas utveckling.

Räntan sätts bankdagen efter det att en insättning är tillgänglig på likvidkontot. När ett Fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden. 

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är ett sätt att beräkna räntan så att jämförbarhet mellan exempelvis olika sparkonton erhålls.

För Fasträntekontots olika bindningstider anges den effektiva räntan inom parantes. Den effektiva räntan beräknas som om räntan betalas ut årsvis och att det därmed uppstår en ”ränta på ränta-effekt”.

Räntehistorik

Här hittar du information om ränteutvecklingen för Fasträntekontot.

Så funkar det

 • Ansök om kontot via länken ovan
 • När ansökan är klar skapas det ett likvidkonto som blir synligt i din internetbank efter några dagar.
 • På Likvidkontot sätter du in pengarna som du vill binda på ditt fasträntekonto.
 • När pengarna finns på Likvidkontot för vi över pengarna till ditt Fasträntekonto i enlighet med den bindningstid som du angivit vid ansökningstillfället. Notera att det kan ta ett par dagar innan ditt fasträntekonto blir synligt för dig i Internetbanken.
 • Under bindningstiden går det inte göra fler insättningar, men det är möjligt att ta ut hela eller delar av sparkapitalet. Tänk på att vi tar avgift för det.
 • För att göra ett uttag, kontakta kundservice på 0771-717 710. Ha telefonkoden redo. Pengarna finns på likvidkontot nästa bankdag.

Priser och villkor

Konto Fasträntekontot
Bindningstid Ja, 3, 6 månader och 1, 2, 3, 5 eller 7 år
Ränta Fast, varierar med bindningstid. Räntan kapitaliseras vid utgången av bindningstiden.
Ränta, bindningstid 3 månader 0,90 %
Ränta, bindningstid 6 månader 1,00 %
Ränta, bindningstid 1 år 1,25 %
Ränta, bindningstid 2 år 1,45 % (effektiv ränta 1,44 %)
Ränta, bindningstid 3 år 1,70 % (effektiv ränta 1,67 %)
Ränta, bindningstid 5 år 2,00 % (effektiv ränta 1,92 %)
Ränta, bindningstid 7 år 2,25 % (effektiv ränta 2,11 %)
Sparbelopp 40 000–5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Fria uttag Nej. Avgift för uttag är 2 % årlig ränta på uttaget belopp för återstående sparperiod, dock minst 200 kr. Om saldot understiger 40 000 kr anses kontot förtidsinlöst.
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr
Ombindning För villkorsperiod upp till 12 mån förnyas villkorsperioden automatisk. Räntan kapitaliseras till saldot och binds om.

Fasträntekonto, Allmänna villkor
Inlåningskonton, Prislista
Fasträntekonto, ansökan om konto för omyndig person
Barns tillgångar, Svenska Bankföreningen

Frågor & svar om Fasträntekontot

Gäller fast eller rörlig ränta?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. 

När kapitaliseras räntan?

När din valda bindningstid har löpt ut.