Boosta ditt sparande
- med bonus på räntan!

Buffertkontot ger dig ränta från första kronan och dessutom bonus på räntan om du sparar mer. Sikta högre. Spara mer. Få mer pengar tillbaka.

1. Alltid grundränta

Du får grundränta från första kronan, 0,5 %. Räntan räknas dag för dag och utbetalas vid årsskiftet.

2. Bonusränta

När ditt sparande överstiger 50 000 kr får du även bonusränta + 0,25 %. Bonusräntan utgår från den dag du har uppnått minst 50 000 kr på kontot och under en villkorsperiod på 12 månader.

3. Ett sparande utan avgifter

Att spara i Buffertkontot är kostnadsfritt och helt utan avgifter. Oavsett om du vill spara lite eller mycket får du alltid mer pengar tillbaka med Buffertkontot.

0,50 % grundränta från din första
sparade krona

+ 0,25 % bonusränta när du sparar
50 000 kr eller mer

Fyra enkla räkneexempel

30 000 kr

Du gör en insättning på 30 000 kr. Detta innebär att du får 0,5 % grundränta på hela beloppet som utbetalas vid årsskiftet.

 

60 000 kr

Du gör en insättning på 60 000 kr och väljer att göra ett uttag på 20 000 kr någon gång under 12 månader. Detta innebär att du får 0,5 % grundränta på hela beloppet som utbetalas vid årsskiftet. Eftersom saldot understiger 50 000 kr erläggs ingen bonusränta.

 

90 000 kr

Du gör en insättning på 90 000 kr. Detta innebär att du får en grundränta på 0,5 % och bonusränta på 0,25 %. Grundräntan utbetalas vid årsskiftet och bonusräntan 12 månader efter att saldot överstiger 50 000 kr. Bonusräntan erläggs på det totalt sparade beloppet om 90 000 kr.

 

90 000 kr

Du gör en insättning på 90 000 kr och väljer att göra ett uttag på 20 000 kr någon gång under 12 månader. Detta innebär att du får en grundränta på 0,5 % och bonusränta 0,25 % på innestående belopp över 50 000 kr. I detta exempel 70 000 kr. Grundräntan utbetalas vid årsskiftet och bonusräntan 12 månader efter att saldot överstiger 50 000 kr. Bonusräntan erläggs på det totalt sparade beloppet om 70 000 kr.

 

Frågor och svar om Buffertkontot

Hur räknas räntan på Buffertkontot?

Buffertkontot har två sorters räntor som båda är rörliga; en grundränta och en bonusränta.

  • Grundräntan utgår oavsett saldo på kontot och utbetalas vid årsskiftet.
  • Bonusräntan utgår från den dag du har uppnått minst 50 000 kr på kontot och under en villkorsperiod på 12 månader som börjar gälla från den dagen. Bonusräntan räknas dag för dag på det saldo som kontot har den dagen förutsatt att du inte tar ut pengar under villkorsperioden. Läs mer under frågan ”Vad händer om jag gör ett uttag från Buffertkontot?”. Bonusräntan utbetalas när villkorsperioden är slut.

Vad innebär villkorsdatum och villkorsperiod?

Villkorsdatumet är den dag då saldot på Buffertkontot har uppnått minst 50 000 kr. Din villkorsperiod är 12 månader från denna dag.

Vad händer om jag gör ett uttag?

Om du gör ett uttag från Buffertkontot och saldot fortfarande överstiger 50 000 kr, upphör ”dag för dag ränta” och istället beräknas bonusräntan på kontots lägsta saldo (minst 50 000 kr) för hela villkorsperioden.

Skulle du göra ett uttag från Buffertkontot så att saldot understiger 50 000 kr försvinner din bonusränta för hela villkorsperioden.

Omfattas Buffertkontot av den statliga insättningsgarantin?

Ja, Buffertkontot är en del av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor.

 

Priser och villkor

 
Konto Buffertkontot
Grundränta 0,5 % (rörlig ränta)
Bonusränta + 0,25 %
Sparbelopp Upp till 5 000 000 kr
Insättningsgaranti Ja
Fria uttag Ja
Bindningstid Nej
Avgift 0 kr
Öppna konto 0 kr

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavaren har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag då banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.