Spara pengar med våra sparkonton och få hög ränta på ditt sparande

Hos oss lönar det sig att spara. Här hittar du våra sparkonton med riktigt bra sparräntor. Välj det sparkonto som passar dina behov bäst. De flesta konton har rörlig ränta.

Jämför våra konton

  Ränta Sparperiod Belopp per person & konto
Sparkontot 0,55 %, rörlig Upp till 1 000 000 kr
Fasträntekontot 0,70 - 2,05 % fast 3, 6 mån eller 1, 2, 3, 5 & 7 år 40 000 - 5 000 000 kr
Buffertkontot 0,50 % rörlig + 0,25 % Upp till 5 000 000 kr

Så här fungerar insättningsgarantin för våra insättningskonton

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning under förutsättning att insättningen gjorts inom 12 månader, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.