Vi finns här för att hjälpa dig

Amorteringslättnad för Bolån och Omstartslån

De senaste åren har det funnits regler om att man måste amortera på sitt bolån. Finansinspektionen har nu gett bankerna möjligheten att lämna tidsbegränsade undantag från amorteringskraven till och med augusti 2021.

Om du har drabbats av ekonomiska påfrestningar på grund av Coronasituationen och har ett behov av att pausa dina amorteringar finns vi här för dig. Du har nu möjlighet att ansöka om amorteringslättnad för ditt Bolån eller Omstartslån hos oss.  

Du kan välja mellan följande alternativ i din ansökan:

  1. Amorteringslättnad i 6 månader (med möjlighet till förlängning)
  2. Amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021

För att få amorteringslättnad aktuell månad måste ansökan inkomma senast den 10:e samma månad.

Varför är det bra att amortera?

Genom att amortera på ditt Bolån eller Omstartslån minskar ditt lån och därmed även dina räntekostnader.  

Följande villkor gäller

  • Du kan ansöka om amorteringslättnad i 6 månader eller fram till och med 31 augusti 2021
  • Samtliga personer som står som låntagare måste vara överens
  • Du har rätt att återuppta din amortering när som helst
  • Ansökan ska inkomma till oss senast den 10:e aktuell månad om den ska gälla från samma månad
  • Signering av ditt nya avtal sker via BankID, länk till avtalet får du per mail efter beviljad ansökan

Förfrågan om tillfällig amorteringsfrihet

Marginalen Bank är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Marginalen Bank med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Marginalen Bank behandlar dina personuppgifter