Vi finns här för att hjälpa dig

 

Hela samhället befinner sig i en ovanlig och mycket allvarlig situation. Vi förstår att många kunder kan känna oro, både för den egna hälsan och för sin ekonomi. Vi finns till för er och vi värnar om att du som kund ska känna dig trygg hos oss i denna mycket besvärliga tid. Du kan nu ansöka om amorteringslättnad som gäller från augusti 2021. Detta innebär att månadens betalning för juni ska göras senast 2021-07-26 om du betalar via faktura eller autogiro. 

Ansökan om amorteringslättnad i 3 månader

Du som har Privatlån hos oss kan ansöka om amorteringslättnad. Vi beviljar för närvarande anstånd med amorteringen i 3 månader för dig som har fått kortsiktiga betalningssvårigheter till följd av Coronavirusets påverkan på din ekonomi, men där din långsiktiga återbetalningsförmåga bedöms vara oförändrad. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed. 

Ansökan kan enbart göras i inloggat läge via Internet- eller mobilbanken. Läs noggrant instruktionerna nedan.

Villkor

 • Ansökan kan enbart göras via Internet- eller mobilbanken.
 • Du kan ansöka om 3 månader.
 • Vid beviljad ansökan betalar du enbart ränta på lånet, medan amorteringen skjuts upp lika många månader med tillkommande ränta.
 • Ansökan är bindande.
 • Ansökan görs av huvudlånetagare men måste godkännas även av eventuella medsökanden. Både huvudlånetagare och medsökökandes telefonnummer måste finnas i ansökningen.
 • Ansökan måste inkomma till oss 10 bankdagar innan förfallodag på fakturan.
 • Vi beviljar för närvarande anstånd med amorteringen i 3 månader för dig som har fått kortsiktiga betalningssvårigheter till följd av Coronavirusets påverkan på din ekonomi, men där din långsiktiga återbetalningsförmåga bedöms vara oförändrad. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och följer god kreditgivningssed.

Ansökan via Internetbanken:

 1. Logga in här
 2. Gå till ”Meddelande” i menyn
 3. Under ämne, ange ”Lån”
 4. Under rubrik, skriv ”Amorteringslättnad”
 5. Ange att du söker om amorteringslättnad och ange anledningen till din minskade återbetalningsförmåga.
 6. Ange hur stor del av din totala inkomst har minskat pga. Covid-19.
 7. Tryck på skicka.

Ange telefonnummer till huvudlånetagare och eventuell medsökande i ansökningen.

Du kommer få besked per post inom 10 bankdagar från att du ansökt via Internet- och mobilbanken. Kundservice kan inte ge bekräftelse på din ansökan via telefon.

Ansökan via mobilbanken:

 1. Ladda ner vår app ”Marginalen Bank” i Google Play eller AppStore
 2. Längst ner till höger finns tre prickar, välj ”Mer” och sedan välj ”Kontakta oss”
 3. Välj ”Skicka meddelande”
 4. Välj ”Skriv nytt meddelande”
 5. Under välj ärende, ange ”Lån”
 6. Ange att du söker om amorteringslättnad och ange anledningen till din minskade återbetalningsförmåga.
 7. Ange hur stor del av din totala inkomst har minskat pga. Covid-19.
 8. Tryck på skicka.

Ange telefonnummer till huvudlånetagare och eventuell medsökande i ansökningen.

Du kommer få besked per post inom 10 bankdagar från att du ansökt via Internet- och mobilbanken. Kundservice kan inte ge bekräftelse på din ansökan via telefon.

Du kommer få besked per post inom 10 bankdagar från att du ansökt via Internet- och mobilbanken. Kundservice kan inte ge bekräftelse på din ansökan via telefon.