Ansök om Privatlånet

 1. 1 Start
 2. 2 Tillval & villkor
 3. 3 Granska & avsluta

Ett ögonblick...

Ditt lån

0 kr/månad*

*Exempelränta: 6,29 % Hur vi räknat

Exempelkostnad per månad

Exempelränta 6,29 %
Månadskostnad 0 kr/månad

Observera att du inte kan använda ditt lån till att betala kontantinsats eller behålla befintlig bostad

Våra grundkrav

För att kunna ansöka om Privatlånet behöver du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste vara minst 20 år
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning
 • Du måste ha en fast årsinkomst på minst 150 000 kr

Läs mer om våra grundkrav

Dina personuppgifter

Dina kontaktuppgifter

Dina inkomstuppgifter

Om ditt företag

Om din arbetsgivare

Om din arbetsgivare

Medsökande - personuppgifter

Medsökande - inkomstuppgifter

Om ditt företag

Om din arbetsgivare

Om din arbetsgivare

Dina kontouppgifter

Ditt bankkonto tillhör .

Låneskydd ger dig ekonomiskt trygghet om något oförutsett skulle hända.

 • ofrivillig arbetslöshet
 • nedsatt arbetsförmåga
 • sjukhusvistelse
 • dödsfall

Kostnaden för Låneskydd beräknas som 9,5 % av din månadskostnad för lånet. Är ni två låntagare som vill ha försäkringen blir premien 9,1 % av månadskostnaden per person.

 • Försäkringen är frivillig, påverkar inte vår kreditbedömning och kan närsomhelst sägas upp.
 • Om du blir ofrivilligt arbetslös eller långtidssjukskriven kan försäkringen täcka din månadskostnad för lånet.
 • Även vid sjukhusvistelse och dödsfall kan försäkringen lämna ersättning. 

Om du har ett befintligt låneskydd via BNP Paribas Cardif utökas det automatiskt när du höjer ditt lån. Observera att du får en ny kvalificeringstid för utökningen av försäkringen. Kontakta kundservice om du önskar avsluta ditt låneskydd.

Teckningsregler

För giltighet av försäkringen krävs att du:

- har fyllt 18 men ännu inte 64 år
- är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
- har en tillsvidareanställning eller är företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan
- är fullt arbetsför, genom att du:

 • utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
 • inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
 • inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

Du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Låneskydd, Fullständiga villkor (PDF)
Låneskydd, Förköpsinformation (PDF)

Fråga gällande status Offentlig person

Har du per idag / har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller i en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig tjänst) i Sverige eller utomlands, eller är du nära familjemedlem / medarbetare.

 

Villkor för Privatlånet

När du/ni ansöker om Privatlånet kommer en kreditupplysning att inhämtas på dig/er och angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Vid eventuellt avslag kan du/ni bli kontaktad av Marginalen Bank för att få erbjudande om alternativ produkt eller tjänst.

Privatlånet, Allmänna villkor

Ändra

Ditt lån

Lånebelopp

Lånetid

år

Vad vill du låna till?

Personuppgifter

E-post

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Civilstånd

Ogift

Kontaktuppgifter

Telefon

Gata

Postnummer

Ort

Typ av boende

Bosatt sedan

Inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Dina kontouppgifter

Clearingnummer

Kontonummer

Bank

Ändra

Din medsökande

Personuppgifter

E-post

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Civilstånd

Ogift

Kontaktuppgifter

Telefon

Gata

Postnummer

Ort

Typ av boende

Bosatt sedan

Inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Ändra

Dina tillval

Låneskydd för huvudsökande

Låneskydd för medsökande