Vilka lån omfattas av de nya amorteringskraven?

Alla nya bostadslån tagna från och med 1 juni 2016 och som överstiger 50 % av marknadsvärdet på bostaden som belånas omfattas av amorteringskraven.

Amorteringskraven gäller alltså inte lån som du ansökt om innan 1 juni 2016 med din nuvarande bostad som pant och där skuldebrev har skickats ut till dig men som betalas ut efter 1 juni 2016.

Vid köp av ny bostad gäller datum för kontraktskrivning. Har kontrakt skrivits innan 1 juni 2016 men tillträde av bostaden sker efter detta datum omfattas du alltså inte av de nya amorteringskraven.