Vad gäller vid ett tilläggslån?

Om du tar ett tilläggslån på befintligt bolån hos oss med samma bostad som säkerhet kommer hela skulden att räknas som ett nytt lån från och med det datumet du tar ett tilläggslån. Det innebär att om du söker om ett tilläggslån efter 1 juni 2016 kommer även det tidigare befintliga bostadslånet omfattas av de nya amorteringskraven.