Vad blir min ränta?

Räntan sätts individuellt utifrån dina förutsättningar och den risk som vi tar.