Hur påverkar de nya kraven mig?

Har du ett befintligt bostadslån hos oss taget före 1 juni 2016 påverkas du inte. Då följer du din individuella betalplan som vi har satt upp tillsammans med dig.

Ansöker du om ett utökat lån (tilläggslån) efter 1 juni 2016 på befintligt taget lån inkluderas hela beloppet av de nya amorteringskraven.