Hur fungerar de nya amorteringskraven?

Du som tar ett bostadslån efter 1 juni 2016 som motsvarar mellan 50-70 % av bostadens marknadsvärde behöver amortera 1 % av den totala skulden per år tills skulden understiger 50 % av marknadsvärdet.

Motsvarar ditt bostadslån 70 % eller mer av bostadens marknadsvärde behöver du amortera 2 % av den totala skulden tills du når under 70 %, då gäller 1 % amortering av skuldbeloppet årsvis tills ditt bostadslån understiger 50 %.

Bostadlån under 50 % av marknadsvärdet omfattas inte av krav på amortering men vi rekommenderar alltid att du amorterar en viss summa per månad oavsett skuldnivå.