Omstartslånet

Hur kan Omstartslånet hjälpa mig?

Omstartslånet är en chans till en ekonomisk omstart. Det passar bland annat dig som har dyra skulder eller krediter som du vill samla hos en enda långivare. Du behöver ha en säkerhet för att vi ska kunna hjälpa dig.

Hur fungerar de nya amorteringskraven?

Du som tar ett bostadslån efter 1 juni 2016 som motsvarar mellan 50-70 % av bostadens marknadsvärde behöver amortera 1 % av den totala skulden per år tills skulden understiger 50 % av marknadsvärdet.

Motsvarar ditt bostadslån 70 % eller mer av bostadens marknadsvärde behöver du amortera 2 % av den totala skulden tills du når under 70 %, då gäller 1 % amortering av skuldbeloppet årsvis tills ditt bostadslån understiger 50 %.

Bostadlån under 50 % av marknadsvärdet omfattas inte av krav på amortering men vi rekommenderar alltid att du amorterar en viss summa per månad oavsett skuldnivå.

Vilka grundkrav har ni på mig?

Du måste:

  • Ha fyllt 20 år.
  • Ha en årsinkomst på minst 200 000 kr. Är ni två som ansöker ska gemensamma årsinkomsten vara minst 350 000 kr.
  • Lösa inkasso- eller kronofogdeskulder innan du investerar i något annat.

Vad räknas som säkerhet?

  • Villa
  • Obelånad bostadsrätt

Hur söker jag lån?

Du kan ansöka direkt på vår hemsida eller skriva ut ansökningshandling från hemsidan och skicka in till oss. Vi gör en manuell kreditprövning, därför kan det ta några dagar innan du får svar.

Kan jag lösa mitt lån tidigare?

Ja. Har du bundet lån tillkommer en kostnad. Ring vår kundservice på 0771-717 710.

Jag har fått lån hos er, när får jag pengarna?

När vi fått fullständiga handlingar och pant (gäller bostadsrätter) tar det 1-3 bankdagar innan du får pengarna.

Får jag låna om jag har skulder hos Kronofogden eller inkasso?

Skulder är inget hinder. Om vi beviljar ditt lån hjälper vi dig att lösa dina skulder när vi betalar ut pengarna.

Kan ni ge mig ett lånelöfte?

Ja, ansök här och ange att du vill köpa en bostad.

Vad blir min ränta?

Räntan sätts individuellt utifrån dina förutsättningar och den risk som vi tar.

Nya amorteringskrav på bostadslån

Finansinspektionen har tagit fram nya krav på amortering för bostadslån. De nya kraven gäller för samtliga bostadslån tagna från och med 1 juni 2016.

Amortering är ingen kostnad utan en avbetalning på ditt bostadslån och ett sätt att spara. När du betalar av ditt bostadslån minskar dina månatliga räntekostnader.  

Vilka lån omfattas av de nya amorteringskraven?

Alla nya bostadslån tagna från och med 1 juni 2016 och som överstiger 50 % av marknadsvärdet på bostaden som belånas omfattas av amorteringskraven.

Amorteringskraven gäller alltså inte lån som du ansökt om innan 1 juni 2016 med din nuvarande bostad som pant och där skuldebrev har skickats ut till dig men som betalas ut efter 1 juni 2016.

Vid köp av ny bostad gäller datum för kontraktskrivning. Har kontrakt skrivits innan 1 juni 2016 men tillträde av bostaden sker efter detta datum omfattas du alltså inte av de nya amorteringskraven.

Vad gäller vid ett tilläggslån?

Om du tar ett tilläggslån på befintligt bolån hos oss med samma bostad som säkerhet kommer hela skulden att räknas som ett nytt lån från och med det datumet du tar ett tilläggslån. Det innebär att om du söker om ett tilläggslån efter 1 juni 2016 kommer även det tidigare befintliga bostadslånet omfattas av de nya amorteringskraven.

Vilka undantag finns det?

För nybyggda bostäder kan undantag på 5 år från tillträdesdagen göras för amorteringskraven. Detta gäller endast för första ägaren av bostaden. Därefter faller dessa bostäder in under samma krav som ovan.

Du kan göra en värdering av bostaden var femte år för att eventuellt justera marknadsvärdet.

Hur påverkar de nya kraven mig?

Har du ett befintligt bostadslån hos oss taget före 1 juni 2016 påverkas du inte. Då följer du din individuella betalplan som vi har satt upp tillsammans med dig.

Ansöker du om ett utökat lån (tilläggslån) efter 1 juni 2016 på befintligt taget lån inkluderas hela beloppet av de nya amorteringskraven.