Varför har jag har fått dubbelt belopp på fakturan?

Om du inte betalade förra månaden får du betala dubbelt månaden efter. Vi tar då också ut en påminnelseavgift. Om du gjorde betalningen efter fakturans datum ska du betala beloppet på fakturan minus det försenade betalda beloppet.