Hur gör jag om jag inte kan betala?

Då behöver du meddela oss det. Ring vår kundservice på 0771-717-710.