Hur ansluter jag mig till autogiro?

Det finns två sätt. Du kan dels ringa och prata med en handläggare på kundservice på 0771-717-710. Du kan också skriva ut den här blanketten och skicka den till:

Frisvar
Marginalen Bank
20583942
831 17 Östersund