Kan jag ge min bonusresa till någon annan?

Poängen är personliga och kan inte överföras till någon annan. Men du kan använda dina poäng för att boka en resa i en familjemedlems namn, då behöver du inte vara med på resan. För extrakortsinnehavaren gäller samma regler som för annan familjemedlem. Extrakortsinnehavaren får inte lösa in poäng utan ditt medgivande.