Ingår alla kostnader för resan?

Nej, flygskatter och flygplats-, bränsle-, service- eller andra avgifter ingår inte. De betalar du med ditt Marginalen Traveller vid bokningstillfället och du uppger ditt kortnummer på resekupongen.