Kortet skickas inom en vecka från utförd signering. Om det tar längre tid, kontakta kundservice på telefon 0771 - 717 710.