Vad gör jag om kortet är trasigt eller inte fungerar längre?

Ring vår kundservice på 0771-717 710 så får du ett utbyteskort.