Vad är det för Bankgiro- och OCR-nummer som gäller för inbetalningar för kort?

Du betalar in på bankgirokonto 5446-3500. OCR-numret är detsamma som ditt kontonummer.