Hur anmäler jag eFaktura?

Ja, du anmäler dig via din internetbank. Där finns en förteckning över företag som erbjuder eFaktura, och du hittar oss när du söker på "marginalen bank". Du anger dina personuppgifter och ditt kontonummer. Ditt kontonummer finns på din faktura. Du måste stå som innehavare för kontot både hos Marginalen Bank och din internetbank för att kunna få eFaktura. Det belopp som är ifyllt i förväg när du får din eFaktura är det lägsta beloppet du kan betala. Vill du betala mer så ändrar du vara beloppet. Kontrollera att fakturan stämmer innan du betalar.