Vi är två personer som vill ha ett gemensamt konto, går det?

Nej, försäkringen gäller bara dig som har öppnat kontot.