Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen sparar åt dig vid helt nedsatt arbetsförmåga och vid ofrivillig arbetslöshet. Läs de fullständiga försäkringsvillkoren för samtliga undantag.