Är räntan fast eller rörlig?

Sparkontot har rörlig ränta.