Jag vill bara ha ett lönekonto, inget bankkort. Behöver jag betala avgift?

Ja, avgiften dras efter ett år även om du bara använder kontot.