Är räntan fast eller rörlig?

Lönekontot har rörlig ränta.