Frågor och svar

Lönekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Lönekontot har rörlig ränta.

Kan två personer ha Lönekontot tillsammans?

Ja, det går bra så länge ni är folkbokförda på samma adress. Medkontohavarens bankkort kostar inget extra och vi skickar både kort och PIN-kod till huvudkontohavarens folkbokföringsadress.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, kan jag öppna Lönekontot?

Är du folkbokförd i ett annat land än Sverige eller saknar du svenskt personnummer?
För mer information kontakta vår kundservice 0771-717-710.

Jag vill bara ha ett lönekonto, inget bankkort. Behöver jag betala avgift?

Om du öppnar ett lönekonto ingår alltid ett bankkort. Första månadsavgiften dras 30 dagar efter att kontot öppnats.

När debiteras första månadsavgiften?

Första avgiften debiteras 30 dagar efter att kontot öppnats.

Jag är medborgare i ett EES land. Kan jag söka om ett Lönekontot?

Ja, det går bra. Ring kundservice så skickar vi en ansökningsblankett. Efter det bokar vi ett möte på vårt kontor för att slutföra ansökan.