Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader börjar en ny villkorsperiod. Du kan ta ut ditt sparande eller låta kontot löpa vidare. Vill du ta ut dina pengar när den första villkorsperioden är slut anmäler du uttaget till vår kundservice tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.