När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.