Är räntan fast eller rörlig?

Högräntekontot har rörlig ränta.