Frågor och svar

Högräntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Högräntekontot har rörlig ränta.

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader börjar en ny villkorsperiod. Du kan ta ut ditt sparande eller låta kontot löpa vidare. Vill du ta ut dina pengar när den första villkorsperioden är slut anmäler du uttaget till vår kundservice tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Men tar du ut pengar under villkorsperioden blir räntan lägre på hela ditt kapital.

Omfattas sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr av villkorsperioden?

Nej. På sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr har du en reducerad ränta. Beloppet som överstiger 5 000 000 kr omfattas då inte av villkorsperioden du har på ditt Högräntekonto.

Jag får felmeddelandet ”Frånkonto felaktigt” när jag ska göra en överföring från Högräntekontot, varför?

Det går inte att göra överföringar från Högräntekontot i internetbanken eftersom kontot har en villkorsperiod. Du kan beställa ett uttag genom att skicka ett säkert meddelande i Internet- eller mobilbanken.

Hur tar jag ut pengar?

Vid uttag från Högräntekontot skickar du ett meddelande i inloggat läge i internetbanken.