Vilka kunder påverkas av FATCA?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.

  • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
  • Född i USA
  • Amerikansk adress i våra kundregister
  • Återkommande betalningar till amerikanska konton
  • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
  • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress