Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker måste följa FATCA men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.