Frågor och svar

Fasträntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. 

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Sen för vi över pengarna till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Tar du ut pengar i förväg hamnar de på ditt likvidkonto, där sätter vi också in dina pengar efter bindningstiden. Vill du göra uttag eller förtidsinlösen ringer du vår kundservice på 0771-717 710.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?

Du ringer vår kundtjänst på 0771-717 710 för att göra uttag. Förtidsuttag och förtidsinlösen har en avgift som dras från uttagsbeloppet. De exakta villkoren för avgiftsberäkning hittar du i produktvillkoret.

När kapitaliseras räntan?

När din valda bindningstid har löpt ut.

Vad händer när mitt konto binds om automatisk?

För villkorsperiod upp till 12 månader förnyas villkoren automatisk. Innestående medel inklusive ränta med avdrag från skatt utgör då nytt sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkor påbörjas. Skicka ett säkert meddelande från internetbanken.

Hur gör jag om jag inte har automatisk förlägning och vill binda om kapitalet?

För villkorsperioder över 12 månader  sker ingen automatisk ombindning. Vill du binda om pengarna kontaktar du oss innan villkorsperioden löper ut.  Skicka ett säkert meddelande från internetbanken.