När kapitaliseras räntan?

När din valda bindningstid har löpt ut.