Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.