Vilka kunder påverkas av den globala standarden?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i annat land.

  • Utländsk adress och/eller telefonnummer i våra kundregister
  • Återkommande betalningar till utländska konton
  • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med utländsk adress
  • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress