Jag vill öppna ett konto för mina minderåriga barn, hur gör jag?

Fyll i blanketten för omyndiga och skicka den till oss. Kontonumret kommer i ett rekommenderat brev till närmaste postombud. För att hämta ut brevet måste båda vårdnadshavarna legitimera sig och visa upp ett personbevis för den omyndige där förmyndarskapet framgår.

Om du har ensam vårdnad behöver vi en kopia av vårdnadsintyget när du skickar ansökan till oss. Lönekontot och Trygghetskontot kan inte sökas för minderåriga barn.