Frågor och svar

Allmänna frågor

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Du kan enkelt överföra pengar direkt från annan bank till ditt konto i Marginalen Bank. Uppge då ditt kontonummer och välj Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnummer.

Jag vill öppna ett konto för mina minderåriga barn, hur gör jag?

Fyll i blanketten för omyndiga och skicka den till oss. Kontonumret kommer i ett rekommenderat brev till närmaste postombud. För att hämta ut brevet måste båda vårdnadshavarna legitimera sig och visa upp ett personbevis för den omyndige där förmyndarskapet framgår.

Om du har ensam vårdnad behöver vi en kopia av vårdnadsintyget när du skickar ansökan till oss. Lönekontot och Trygghetskontot kan inte sökas för minderåriga barn.

Jag är svensk medborgare men bor i utlandet. Kan jag öppna konto?

Ja, men du måste besöka vårt kontor och visa legitimation. För mer information, kontakta vår kundservice på 0771-717 710.

När kapitaliseras räntan på mitt konto?

Vid årsskiftet. Har du ett fasträntekonto kapitaliseras räntan vid bindningstidens slut.

Hur gör jag en betalning till mitt bankkonto från utlandet?

Marginalen Banks samarbetspartner när det gäller utlandsbetalningar är Danske Bank. Betalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

Kontohavare:  Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:  SE78 1200 0000 0136 3007 7137

BIC/SWIFT:  DABASESX

Referens: Ditt namn samt bankkontonummer i Marginalen Bank.

Hur gör jag en betalning till mitt kort eller lån från utlandet?

Marginalen Banks samarbetspartner när det gäller utlandsbetalningar är Danske Bank. Betalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

Kontohavare:  Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:  SE66 1200 0000 0136 3008 2688

BIC/SWIFT:  DABASESX

Referens: Ditt namn samt kortnummer eller lånenummer i Marginalen Bank.

Till vilka länder kan jag skicka pengar till och ta emot betalning ifrån?

Du kan skicka pengar till och ta emot betalning ifrån:

Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indien, Irland, Israel, Island, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Marocko, Mexiko, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.