Frågor och svar

Fasträntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Fasträntekontot har fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller den dagen Fasträntekontot öppnas. 

Vad är ett likvidkonto?

När du öppnar Fasträntekontot får du ett likvidkonto, där du sätter in dina pengar. Sen för vi över pengarna till ditt Fasträntekonto, där pengarna finns under bindningstiden. Tar du ut pengar i förväg hamnar de på ditt likvidkonto, där sätter vi också in dina pengar efter bindningstiden. Vill du göra uttag eller förtidsinlösen ringer du vår kundservice på 0771-717 710.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekontot?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?

Du ringer vår kundtjänst på 0771-717 710 för att göra uttag. Förtidsuttag och förtidsinlösen har en avgift som dras från uttagsbeloppet. De exakta villkoren för avgiftsberäkning hittar du i produktvillkoret.

När kapitaliseras räntan?

När din valda bindningstid har löpt ut.

Vad händer när mitt konto binds om automatisk?

För villkorsperiod upp till 12 månader förnyas villkoren automatisk. Innestående medel inklusive ränta med avdrag från skatt utgör då nytt sparbelopp. Vill du inte förlänga din villkorsperiod kontaktar du oss innan en ny villkor påbörjas. Skicka ett säkert meddelande från internetbanken.

Hur gör jag om jag inte har automatisk förlägning och vill binda om kapitalet?

För villkorsperioder över 12 månader  sker ingen automatisk ombindning. Vill du binda om pengarna kontaktar du oss innan villkorsperioden löper ut.  Skicka ett säkert meddelande från internetbanken.

Sparkontot

Är räntan fast eller rörlig?

Sparkontot har rörlig ränta.

Hur tar jag ut pengar från mitt konto?

Logga bara in på internetbanken och för över pengarna till önskat konto.

Kostar det att ta ut pengar?

Det är avgiftsfritt att ta ut pengar via Internet- eller mobilbanken. Om du beställer det per telefon tillkommer en avgift på 75kr. 

Högräntekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Högräntekontot har rörlig ränta.

När börjar 12-månadersperioden räknas?

Vid första insättningen. Gör du uttag under villkorsperioden börjar tidräkningen om från början.

Vad händer med pengarna efter tolv månader?

Efter 12 månader börjar en ny villkorsperiod. Du kan ta ut ditt sparande eller låta kontot löpa vidare. Vill du ta ut dina pengar när den första villkorsperioden är slut anmäler du uttaget till vår kundservice tidigast en månad innan din villkorsperiod löper ut.

Måste jag binda mina pengar 12 månader?

Nej, du kan ta ut pengarna när du vill. Men tar du ut pengar under villkorsperioden blir räntan lägre på hela ditt kapital.

Omfattas sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr av villkorsperioden?

Nej. På sparbelopp som överstiger 5 000 000 kr har du en reducerad ränta. Beloppet som överstiger 5 000 000 kr omfattas då inte av villkorsperioden du har på ditt Högräntekonto.

Jag får felmeddelandet ”Frånkonto felaktigt” när jag ska göra en överföring från Högräntekontot, varför?

Det går inte att göra överföringar från Högräntekontot i internetbanken eftersom kontot har en villkorsperiod. Du kan beställa ett uttag genom att skicka ett säkert meddelande i Internet- eller mobilbanken.

Hur tar jag ut pengar?

Vid uttag från Högräntekontot skickar du ett meddelande i inloggat läge i internetbanken.

Lönekontot

Är räntan fast eller rörlig?

Lönekontot har rörlig ränta.

Kan två personer ha Lönekontot tillsammans?

Ja, det går bra så länge ni är folkbokförda på samma adress. Medkontohavarens bankkort kostar inget extra och vi skickar både kort och PIN-kod till huvudkontohavarens folkbokföringsadress.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, kan jag öppna Lönekontot?

Är du folkbokförd i ett annat land än Sverige eller saknar du svenskt personnummer?
För mer information kontakta vår kundservice 0771-717-710.

Jag vill bara ha ett lönekonto, inget bankkort. Behöver jag betala avgift?

Om du öppnar ett lönekonto ingår alltid ett bankkort. Första månadsavgiften dras 30 dagar efter att kontot öppnats.

När debiteras första månadsavgiften?

Första avgiften debiteras 30 dagar efter att kontot öppnats.

Jag är medborgare i ett EES land. Kan jag söka om ett Lönekontot?

Ja, det går bra. Ring kundservice så skickar vi en ansökningsblankett. Efter det bokar vi ett möte på vårt kontor för att slutföra ansökan.

Hur kommer jag igång med Swish till lönekontot?

Anslut ditt mobilnummer till Swish

 1. Ladda ner Swish-appen (i App Store/Google Play/Windows Phone Store).
 2. Anslut ditt mobilnummer till ditt Lönekonto under rubriken ”Swishanslutningar” i inloggat läge i mobilbanken.
 3. Ange ditt telefonnummer i Swish-appen.
 4. Klart! Du kan nu skicka och ta emot pengar.

Betalningar har aldrig varit enklare

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka pengar via ditt mobilnummer, som är anslutet till ditt Lönekonto. Pengarna skickas direkt till mottagaren, även om denna har en annan bank.

Du bestämmer din veckovisa gräns själv. Som standard är gränsen 20 000 kr per kalendervecka. Om du vill ändra din veckovisa gräns gör du det under "beloppsgränser" som du finner högre upp på denna sida. 

Du kan även skapa en tillfällig beloppsgräns upp till 150 000 kr. Den tillfälliga beloppsgränsen gäller vid en betalning under din valda dag. Du kan utföra tillfälliga beloppsgränser en gång per kalendermånad. 

Vad kostar Swish?
Swish ingår i ditt Lönekonto. 

Kan jag använda samma Swish från flera enheter?
Nej. Eftersom du behöver ha Swish-appen på samma enhet som du har ditt mobila BankID är det inte möjligt att ha ett och samma Swish anslutet till flera enheter.

Jag har Swish-anslutning till en annan bank men vill byta till Marginalen Bank, hur gör jag då?
Du ansluter dig till Marginalen Bank genom att "Skapa Swishanslutning" som du finner högre upp på denna sida. Om du använder samma mobilnummer som du har anslutet till en annan bank avslutas den per automatik hos den banken.

Vad händer om jag byter telefonnummer?
Du behöver då avsluta Swishanslutningen till ditt gamla mobilnummer och ansluta ditt nya. Därefter behöver du aktivera Swish-appen igen.

Vad händer om jag skickar pengar till någon som inte har Swish?
Det går inte att skicka pengar till någon som inte har Swish. Om du knappar in ett telefonnummer som inte är anslutet till Swish får du ett meddelande om att betalningen inte kan genomföras.

Jag vill ångra betalningen, hur gör jag?

En betalning som du har skickat går inte att ångra. Kontakta mottagaren om betalningen har skickats felaktigt.

Har du fler frågor om Swish?
Getswish.se hittar du svar på fler frågor. För hjälp med installation kontakta vår kundservice.

Priser och villkor

Swish ingår i ditt Lönekonto.

Swish, Fullständiga villkor.

Marginalen Bank © 2019

Om Cookies

Trygghetskontot

Är räntan fast eller rörlig?

Trygghetskontot har rörlig ränta.

Vi är två personer som vill ha ett gemensamt konto, går det?

Nej, försäkringen gäller bara dig som har öppnat kontot.

Kan jag spara mer eller mindre än det valda sparbeloppet?

Ja, men tänk på att försäkringens ersättning baseras på genomsnittligt sparande under de senaste 12 månaderna och upp till maximalt valt sparbelopp. Du kan även byta ditt månatliga sparbelopp i efterhand. Då loggar du in i internetbanken och skickar ett säkert meddelande till oss där du meddelar vilket sparbelopp du vill ha istället.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen sparar åt dig vid helt nedsatt arbetsförmåga och vid ofrivillig arbetslöshet. Läs de fullständiga försäkringsvillkoren för samtliga undantag.

Hur betalar jag kontoavgiften?

Kontoavgiften dras från ditt Trygghetkonto den sista varje månad.

Allmänna frågor

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Du kan enkelt överföra pengar direkt från annan bank till ditt konto i Marginalen Bank. Uppge då ditt kontonummer och välj Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnummer.

Jag vill öppna ett konto för mina minderåriga barn, hur gör jag?

Fyll i blanketten för omyndiga och skicka den till oss. Kontonumret kommer i ett rekommenderat brev till närmaste postombud. För att hämta ut brevet måste båda vårdnadshavarna legitimera sig och visa upp ett personbevis för den omyndige där förmyndarskapet framgår.

Om du har ensam vårdnad behöver vi en kopia av vårdnadsintyget när du skickar ansökan till oss. Lönekontot och Trygghetskontot kan inte sökas för minderåriga barn.

Jag är svensk medborgare men bor i utlandet. Kan jag öppna konto?

Ja, men du måste besöka vårt kontor och visa legitimation. För mer information, kontakta vår kundservice på 0771-717 710.

När kapitaliseras räntan på mitt konto?

Vid årsskiftet. Har du ett fasträntekonto kapitaliseras räntan vid bindningstidens slut.

Hur gör jag en betalning till mitt bankkonto från utlandet?

Marginalen Banks samarbetspartner när det gäller utlandsbetalningar är Danske Bank. Betalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

Kontohavare:  Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:  SE78 1200 0000 0136 3007 7137

BIC/SWIFT:  DABASESX

Referens: Ditt namn samt bankkontonummer i Marginalen Bank.

Hur gör jag en betalning till mitt kort eller lån från utlandet?

Marginalen Banks samarbetspartner när det gäller utlandsbetalningar är Danske Bank. Betalningar från utlandet ska sättas in på följande konto:

Kontohavare:  Marginalen Bank Bankaktiebolag

IBAN:  SE66 1200 0000 0136 3008 2688

BIC/SWIFT:  DABASESX

Referens: Ditt namn samt kortnummer eller lånenummer i Marginalen Bank.

Den globala standarden

Ny lag för utbyte av upplysningar om finansiella konton

Sverige har undertecknat en OECD-konvention att genomföra en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med denna standard är att motverka skatteflykt.

Standarden bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA och innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar till sin nationella skattemyndighet. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har sin skatterättsliga hemvist. Med skatterättslig hemvist menas det land där en person bor stadigvarande, betalar skatt och deklarerar sin inkomst i enlighet med det landets lagstiftning.

För att införa denna standard i Sverige har två nya lagar har antagits:

- Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och

- Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Banken måste ställa frågor

Marginalen Bank frågar alla nya kunder, liksom andra banker och finansiella institut i Sverige, om de är skattskyldiga i något annat land än Sverige i samband med att ett inlåningskonto öppnas.

Särskilda regler för företagskunder

När det gäller företagskunder kräver regelverket, utöver ovanstående, att vi bland annat identifierar vilken typ av verksamhet våra företagskunder bedriver.
Vi behöver dels ta reda på om företaget är ett finansiellt institut, och om det inte är det – om det är ett s.k. aktivt eller passivt företag.

Ett företag räknas som aktivt om något av följande stämmer (fler situationer än de som nämns finns):

 • Företagets intäkter före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster till minst 50% under föregående räkenskapsår
 • Företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
 • Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats

Vad innebär den globala standarden?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i annat land än Sverige och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Varför frågar ni om skatterättslig hemvist?

Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och Lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton är svenska lagar som innebär att finansiella företag ska lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är skyldiga att betala skatt i annat land än Sverige.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till skattemyndigheten i det land där kontohavaren är skatteskyldig.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, utländskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker som är rapporteringsskyldiga måste följa standarden men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa den globala standarden?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunderför att ta reda på om de berörs av regelverket
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av den globala standarden?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i annat land.

 • Utländsk adress och/eller telefonnummer i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till utländska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med utländsk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är bara skatteskyldig i Sverige. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i något annat land så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in ditt skatteregistreringsnummer (TIN) eller för att få ett intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i något annat land.

De allra flesta kunder som endast är skatteskyldiga i Sverige kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i. 

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Nya kunder kommer inte kunna öppna konto om inte ansökan är komplett med alla uppgifter.

För befintliga kunder, som inte lämnar begärda uppgifter, kommer vi i vissa fall rapportera kontot som odokumenterat till Skatteverket och i andra fall ska vi dra slutsatser utifrån de uppgifter vi har om kunden. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i annat land än Sverige.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning. Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör den globala standarden kan du vända dig till en skatterådgivare eller till skattemyndigheten i det land där du är skatteskyldig.

FATCA

Vad är FATCA?

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en lag som ska förhindra skatteflykt.

FATCA har införts i svensk lagstiftning som gäller från och med 2015-04-01.

Vad innebär FATCA?

Banken måste ta reda på vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i USA och lämna ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Banken måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.

Vilka uppgifter lämnar Marginalen till Skattemyndigheten för ett rapporteringspliktigt konto?

Kontohavares kontonummer, namn, adress, amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN), uppgift om ränta samt kontosaldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas.

Är det bara Marginalen Bank som gör detta?

Nej, alla banker måste följa FATCA men tillvägagångssätten kan skilja sig åt.

Vad måste Marginalen göra för att följa FATCA?

 • Vi måste ställa frågor till befintliga och nya kunderför att ta reda på om de berörs av FATCA
 • Begära in viss dokumentation
 • Rapportera kontosaldon en gång per år till Skatteverket

Vilka kunder påverkas av FATCA?

Banken ska göra sökningar i sina system. Kunder som uppfyller någon av nedanståend villkor kan komma att kontaktas för mer information. Det kan således hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.

 • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
 • Född i USA
 • Amerikansk adress i våra kundregister
 • Återkommande betalningar till amerikanska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o- eller poste restante adress

Jag är inte skatteskyldig i USA. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att du skulle kunna vara skatteskyldig i USA så kommer vi kontakta dig för mer information. Antingen för att få in det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller för att få intyg som bekräftar att du inte är skatteskyldig i USA.

De allra flesta kunder som inte är skatteskyldiga kommer dock inte att märka något och behöver inte heller göra något.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?

Det är helt individuellt. Vi kommer tala om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär som behöver fyllas i.

Vad gör Marginalen om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?

Enligt FATCA måste bankerna betrakta kunder som inte lämnar begärda uppgifter som skatteskyldiga i USA. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skatteskyldiga i USA.

Kan jag få hjälp av er?

Marginalen Bank kan hjälpa dig med generella frågor, men vi erbjuder inte skatterådgivning.

Om du behöver hjälp med skattefrågor som rör FATCA kan du vända dig till en skatterådgivare eller gå in på IRS hemsida.