Hur långt fram i tiden kan jag registrera en överföring?

Överföringar kan registreras ett år framåt.