Frågor och svar

Övriga Försäkringar

Jag har blivit permitterad. Kan jag få ersättning från försäkringen?

Försäkringen täcker inte permittering men skulle du bli arbetslös gäller försäkringen enligt gällande försäkringsvillkor.

Vad händer om jag blir av med mitt jobb som en följd av Covid-19?

Det är samma villkor som för ”vanlig” arbetslöshet, det vill säga inget särskilt undantag för Covid-19. Titta på de gällande försäkringsvillkoren för vad som gäller i de fall du blir ofrivilligt arbetslös.

Har du frågor om A-kassan? Gå in på din A-kassas hemsida för mer information om vad som gäller om du blir arbetslös.
Sveriges A-kassor

Kan jag få ersättning från försäkringen om jag är sjukskriven på grund av Covid-19?

Du kan få ersättning om du är sjukskriven. Se de gällande försäkringsvillkoren för vad som gäller om du blir sjukskriven.

Har du frågor som gäller sjukpenning? Gå in på Försäkringskassans hemsida för mer information om vad som gäller med anledning av Coronaviruset.
Försäkringskassan

Kan jag få ersättning från försäkringen om jag hamnar i karantän?

Nej, försäkringen ersätter inte om du hamnar i karantän. Den gäller endast om du är sjuk. Är du sjukskriven i mer än 30 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan försäkringen lämna ersättning.

Vad händer om jag tecknar försäkring idag och blir varslad eller uppsagd imorgon?

Enligt försäkringens villkor kan du inte få ersättning för den pågående händelsen om du tecknar försäkring idag.

I din försäkring finns något som heter kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid från försäkringens startdatum räknat, som du måste ha haft försäkringen innan den gäller fullt ut. En händelse som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen.

I försäkringen finns även något som kallas karenstid. Det är den tid från din första skadedag (sjukskriven eller arbetslös) som behöver passera innan ersättning börjar betalas till dig. Normalt är denna tid 30 dagar. Läs fullständiga försäkringsvillkor för mer information och detaljer om hur din försäkring gäller.

Vad händer om jag tecknar försäkring idag och blir sjuk i Covid-19 imorgon?

Enligt försäkringens villkor kan du inte få ersättning för den pågående händelsen om du tecknar försäkring idag.

I din försäkring finns något som heter kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid från försäkringens startdatum räknat, som du måste ha haft försäkringen innan den gäller fullt ut. En händelse som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen.

I försäkringen finns även något som kallas karenstid. Det är den tid från din första skadedag (sjukskriven eller arbetslös) som behöver passera innan ersättning börjar betalas till dig. Normalt är denna tid 30 dagar. Läs fullständiga försäkringsvillkor för mer information och detaljer om hur din försäkring gäller.