Frågor och svar

Kreditkortsförsäkringar

Behöver jag ha ett läkarintyg när jag ska avboka min resa?

Ja, du måste ha ett läkarintyg som visar din diagnos.

Kan jag avboka min resa p.g.a oro för att smittas?

Nej, kortets avbeställningsskydd gäller inte om du avbokar p.g.a. oro och rädsla.

Jag har en kronisk lungsjukdom som är stabil men min läkare avråder mig från att resa utomlands eftersom jag riskerar att bli allvarligt sjuk i Corona om jag reser. Kan jag avboka och få ersättning?

Nej, risk för sjukdom är inte en giltig orsak för avbokning.

Smittskyddsläkaren (alt 1177) har försatt mig i karantän i hemmet p.g.a. att jag haft kontakt med en person som är bekräftad bärare av Coronaviruset. Jag kan därför inte utnyttja min flygbiljett som jag bokat och betalt. Gäller avbeställningsförsäkringen?

Nej, försäkringen gäller inte för karantän.

Kan jag avboka min resa p.g.a. UD:s avrådan från resor till hela världen?

Nej. Kortförsäkringens avbeställningsskydd gäller inte för plötslig oförutsedd händelse, vilket bland annat innefattar en reseavrådan från UD.

Kan jag avboka min resa till USA efter införandet av resestopp för resenärer från Sverige och övriga Schengenländer?

Nej, USA:s resestopp är inte ett giltigt skäl för avbokning. Kontakta ditt rese- eller flygbolag för att undersöka eventuell möjlighet att avboka eller omboka din resa. Notera: I skrivande stund gäller USA:s resestopp för resenärer från Sverige och övriga Schengenländer 30 dagar framåt med start 13 mars 2020.