Frågor och svar

Personförsäkringar

På er sida för personförsäkring hittar jag bara Familjeolycksfall, var hittar jag övriga personförsäkringar?

Tandvårdsförsäkring, Invaliditetsförsäkring, Sjukhusvistelseförsäkring, Trygghetsförsäkring och Kontoskydd går inte längre att nyteckna.

Om du har någon av dessa försäkringar, hittar du information under Utgångna produkter.