Frågor och svar

Allmänna frågor

ID-stöldförsäkring?

Marginalens ID-stöldförsäkring i samarbete med Amtrust Nordic AB och UC AB har upphört och kan ej nytecknas. För dig som har en befintlig ID-stöldförsäkring finns villkoren här