Banktermer - Bank ordlista

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt är det viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer i vår utförliga bank ordlista.

Enkel banksvenska

P

Pantbrev

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast för ett bostadslån. Läs på om pantbrev här. 

Påminnelseavgift

En avgift du får betala när du inte betalar en skuld i tid. 

R

Rak amortering

En avbetalningsform för lån. Beloppet du betalar (amortering och ränta) är högt i början och minskar med tiden. Du amorterar samma belopp varje gång men räntebeloppet minskar eftersom lånet blir mindre.

Reporänta

Reporäntan sätts av Riksbanken och kallas även för styrränta eftersom förändringar i reporäntan direkt eller indirekt påverkar marknadsräntorna.

Ränta

Är vad det kostar att låna pengar. När du lånar pengar betalar du ränta till banken. När du lånar ut pengar till banken genom att sätta in dem på ett konto får du ränta från banken.

Rörlig ränta

Kan förändra sig upp eller ned och styrs oftast av marknadsräntorna.

S

Saldo

Balansen på ditt konto, kan vara plus (du har pengar på ditt konto) eller minus (du har en skuld exempelvis på grund av en övertrassering).

Skuldebrev

Skuldebrev heter det avtal du skriver på när du lånar pengar av banken. Skuldebrevet är ett bevis på att banken har lånat ut pengar till dig, och specifiserar hur skulden ska betalas tillbaka. 

Läs mer om skuldebrev här >